آفتکش ها

آشنایی با مهمترین گونه های سفیدک های سطحی و روش های رایج کنترل آن ها

تکنولوژی زئون، ابزار کارآمد حشره کش کاراته در مبارزه با سن گندم

سن گندم و حشره كش دسيس باير آلمان

علفكش هاي سولفوسولفورون و تري بنورون متيل بازدارنده هاي استولاكتات سينتاز

كلودينافوپ پروپارژيل کنترل کننده علفهای هرز باریک برگ مزارع گندم

گلايفوزيت راه حل كنترل مشكلات ايجاد شده توسط علف ¬هاي¬ هرز

لوفوکس، حشره کشی منحصر به فرد از نسل سوم آفتکش ها

مروری بر مهمترین کنه های آفت محصولات کشاورزی و برخی از موثرترین کنه کش ها