آفتکش ها

بیماری بوته میری یا مرگ گیاهچه

کرم سیب

آفت کنه زنگ مرکبات

سوپرجاذب چیست

پیشگیری از آفات انباری

مگس میوه مدیترانه

کنه نقره ای

آشنایی با مهمترین گونه های سفیدک های سطحی و روش های رایج کنترل آن ها

تکنولوژی زئون، ابزار کارآمد حشره کش کاراته در مبارزه با سن گندم

سن گندم و حشره كش دسيس باير آلمان

علفكش هاي سولفوسولفورون و تري بنورون متيل بازدارنده هاي استولاكتات سينتاز

كلودينافوپ پروپارژيل کنترل کننده علفهای هرز باریک برگ مزارع گندم

گلايفوزيت راه حل كنترل مشكلات ايجاد شده توسط علف ¬هاي¬ هرز

لوفوکس، حشره کشی منحصر به فرد از نسل سوم آفتکش ها

شته جالیزیAphis gossypii

مروری بر مهمترین کنه های آفت محصولات کشاورزی و برخی از موثرترین کنه کش ها