بذر هندوانه هیبرید ریمکس

تیپ کریسمون سوئیت گرد بیضی با شکل و اندازه یکنواخت

رقم متوسط رس با عملکرد بالا و ماندگاری خوب روی بوته

گوشت میوه قرمز درخشان با تردی و طعم بسیار خوب، بدون رگه های فیبر

وزن متوسط ۱۱-۹ کیلوگرم، پوست میوه سبز خوشرنگ با ضخامت مناسب جهت حمل و نقل طولانی

پوست سبز تیره با نوارهای مشخص و ضخامت مناسب جهت صادرات

تحمل نسبی:

پژمردگی فوزاریومی

آنتراکنوز