تماس با ما

آدرس شرکت :

تهران خیابان شیراز شمالی،خیابان دانشور شرقی، شماره ۳۸، مجتمع هزاره سوم

کدپستی : ۹۳۵۴۱-۱۹۹۱۷
تلفن: ۸۸۶۰۹۸۷۰ (۱۰خط)     نمابر:  ۸۸۶۰۹۸۸۰

ایمیل : info@hezare-sewom.com