تیوفانات متیل

تیوفانات متیل Thiophanate methyl 70% WP

گروه: Benzimidazole (Thiophanate)
ماده موثره: ۷۰۰ گرم در هر کیلوگرم
نحوه اثر: با ممانعت از سنتز بتاتوبولین ها سبب اختلال در تجمع میکروتوبول ها و نهایتاً جلوگیری از تقسیم سلولی می شود.
موارد مصرف: قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج می باشد. این قارچ کش از طریق برگ و ریشه جذب گیاه شده و طیف وسیعی از قارچ های بیماری زای گیاهی را در بسیاری از گیاهان کنترل می کند.

نام محصول نام بیماری مقدار مصرف
گندم (ضدعفونی بذر) سیاهک های گندم ۱۵۰ گرم در ۱۰۰ کیلوگرم بذر
سیب لکه سیاه  

۵۰ تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب

گلابی لکه سیاه و لکه سفید
هلو پوسیدگی قهوه ای
درختان میوه سردیری سفیدک، پوسیدگی سفید ریشه و پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه