مانکوزب

پودر وتابل ۸۰%

قارچ کش تماسی با اثر محافظتی

زیبوفوکس کمپلکسی از روی و مانب است که حاوی ۲۰% منگنز و ۲/۵۵% روی است. اسن قارچ کش سبب اختلال عمومی در متابولیسم سلولی می گردد. زیبوفوکس قارچ کشی یا طیف اثر وسیع و نسبتا پایدار بوده که جهت ضدعفونی بذر، کنترل سیاهک و طیق بسیار وسیعی از بیماری های قارچی مورد استفاده می گردد.

موارد مصرف:

محصول بیماری مقدار مصرف
گندم سیاهک پنهان ضدعفونی بذر به نسبت ۲ هزار
یونجه سفیدک داخلی محلولپاشی به نسبت ۲ هزار
توتون سفیدک داخلی محلولپاشی به نسبت ۲-۱ هزار
نخود برق زدگی ضدعفونی بذر و محلولپاشی به نسبت ۲ هزار
میخک زنگ ۵/۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیترآب هفته ای یک بار همراه با مویان (۵/۰ در هزار)
مرکبات کنه نقره ای محلولپاشی به نسبت ۲ در هزار
بادام لکه آجری محلولپاشی به نسبت ۲ در هزار
کدوئیان بوته میری کاربرد ۲۰ گرم قارچ کش در هر گودال کاشت