کروزکسیم متیل

کروزکسیم متیل Kresoxim methyl 50%WG
گروه: Strobilurin (Oximinoacetate)
ماده موثره: ۵۰۰ گرم بر کیلوگرم
نحوه اثر: ممانعت از تنفس سلولی از طریق جلوگیری از انتقال الکترون
موارد مصرف: کروز کلسیم متیل قارچ کشی حفاظتی، معالج و ریشه کن کننده با کنترل طولانی مدت می باشد که بر روی طیف وسیعی از قارچ های بیماری زای گیاهی موثر است.

نام محصول نام بیماری مقدار مصرف
سیب سفیدک سطحی ۱۶/۰ تا ۲/۰ در هزار
لکه سیاه ۲/۰ در هزار
کدوئیان سفیدک پوری ۲/۰در هزار