پیریدابن

آفت کش پیریدابن

پیریدابن کنه کش ,حشره غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و خاصیت ضربه ای و دوام طولانی که مراحل مختلف رشدی انواع مختلف کنه ها به خصوص مرحله لاروی و پورگی را کنترل می نماید.

مکانیسم اثر:

۱۵دقیقه پس از مصرف آفت کش اختلال در رفتار طبیعی کنه ها مشاهده می شود و تا ۹۰دقیقه کاملا مختل می شود. پس از چند روز کنه ها نابود می شود.

  موارد مصرف:

مرکبات

    دستور مصرف:

علیه زنگ مرکبات ۴۰ تا ۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب (به نسبت ۰/۴ تا ۰/۵در هزار)