بذر

ذرت جتا

رقم جتا (JETA) محصول: آمریکا هیبیرید سینگل کراس، دانه ای-علوفه ای FAO 640، متوسط رس، دوره رسیدگی: ۱۳۰-۱۲۵ روز. ارتفاع... توضیحات

ذرت کنسور

رقم کنسور (KONSUR) محصول: آمریکا هیبیرید سینگل کراس، دانه ای-علوفه ای FAO 630، متوسط رس، دوره رسیدگی: ۱۳۰-۱۲۵ روز. ارتفاع... توضیحات

ذرت کوردونا

رقم کوردونا (KORDUNA) محصول : آمریکا هیبیرید سینگل کراس، دانه ای-علوفه ای FAO 650،  متوسط رس،  دوره رسیدگی: ۱۳۳-۱۲۷ روز.... توضیحات

کدو تارا

کدو تارا F1 Tara Royal Crown Seeds (هلند) ۵۰۰ عددی خصوصیات ظاهری: میوه استوانه ای شکل (سیلندری) به رنگ سبز... توضیحات