محصولات

استامی پراید

حشره کش سیستمیک با فعالیت سیستمیک و تاثیر تماسی، گوارشی استامی پراید جزء حشره کشهاي شبه نيکوتيني بوده که داراي... توضیحات

پاراکوات

علف کشی غیر انتخابی تماسی که به وسیله شاخ و برگ جذب شده و قادر به حرکت جابه جایی در... توضیحات

مانکوزب

پودر وتابل ۸۰% قارچ کش تماسی با اثر محافظتی زیبوفوکس کمپلکسی از روی و مانب است که حاوی ۲۰% منگنز... توضیحات

پی اچ مویان

پی اچ مویان محصولی منحصر به فرد است که از ترکیب بیش از ۶۰ نوع ماده مختلف از جمله انواع... توضیحات

سولفور

سولفور گوگرد گرانول ۸۰%  قابل اختلاط با آب قارچ کشی معدنی دارای اثر تماسی، غیر سیستمیک با فعالیت پیشگیری کننده... توضیحات

نیکوسولفورون

نیکوسولفورون %۴ سوسپانسیون روغنی علفکش انتخابی، سیستمیک و پس رویشی ذرت نیکوسولفورون علفکشی سیستمیک و انتخابی از گروه سولفونیل اوره... توضیحات

پیریدابن

آفت کش پیریدابن پیریدابن کنه کش ,حشره غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و خاصیت ضربه ای و دوام... توضیحات

پروفنفوس

حشره کش پروفنوفوس  Profenofos حشره کشی غیر سیستمیک، از گروه ارگانوفسفره است که با خاصیت تماسی و گوارشی، طیف وسیعی... توضیحات

کوپر اکسی کلراید

قارچ‌کش حفاظتی کوپر اکسی کلراید قارچ کش و باکتری کش تماسی با اثر حفاظتی از گروه ترکیبات مسی می باشد... توضیحات