محصولات

ميكس فول

Mix-Fol محصول شركت تراگوسا- اسپانیا كود ميكس فول (حاوي چندين عنصر ضروري) مایع ۱ لیتر میزان مواد تشکیل دهنده بر... توضیحات

گرين زيت NPK

Greenzit NPK محصول شركت سينجنتا کود گرين زيت NPK مایع ۱ لیتر میزان مواد تشکیل دهنده عنصر غذايي مقدار عنصر... توضیحات

کلسی فول

Calci-Fol محصول شركت تراگوسا- اسپانیا کود كلسي فول (بهبود کیفیت محصول) مایع ۱ لیتر حاوی ۶/۹% كلسيم كلات شده با... توضیحات

سكوسترن NK

محصول شركت سينجنتا Sequestrene NK کود سكوسترن NK گرانول قابل حل در آب ۱ کیلوگرم میزان مواد تشکیل دهنده بر... توضیحات

زیفول

Zn-Fol محصول شركت تراگوسا- اسپانیا کود زيفول (موثر در افزايش مقاومت) مایع ۱ لیتر حاوی ۱۴% روی به صورت EDTA... توضیحات

تیوفول

Thio-Fol محصول شركت تراگوسا- اسپانیا كود تيوفول (افزایش مقاومت گیاه در برابرتنش ها، بهبود رنگ پذیری میوه، افزایش محصول) مایع... توضیحات

پي كي فول

PK-Fol محصول شركت تراگوسا- اسپانیا كود پي كي فول (با تاثیر مثبت بر عوامل بیماریزای قارچی) مایع ۱ لیتر حاوی... توضیحات

پی اچ فول

pH-Fol محصول شركت تراگوسا- اسپانیا کود پی اچ فول (اصلاح کننده آب و خاک و کاهش دهنده pH) مایع ۱... توضیحات

پروتوفول

Proto -Fol محصول شركت تراگوسا- اسپانیا كود پروتوفول مایع ۱ لیتر (بالاترین و بهترین درصد اسیدآمینه جهت افزایش محصول و... توضیحات

پتاس ۴۰

Potas 40 محصول شركت تراگوسا- اسپانیا کود پتاس ۴۰ (موثر در باردهي) مایع ۱ لیتر میزان مواد تشکیل دهنده بر... توضیحات

بی فول

B-Fol محصول شركت تراگوسا- اسپانیا كود بي فول (عنصري اصلي در رشد گياه) مایع ۱ لیتر حاوي بُر به ميزان... توضیحات

بورون

BORON محصول شركت تراگوسا- اسپانیا کود بورون (موثر در جوانه زني و گلدهي گياه) پودر قابل حل در آب ۱... توضیحات