آخرین اخبار

محصولات ما

حشره کش پروفنوفوس

 

  • حشره کشی غیر سیستمیک، از گروه ارگانوفسفره است که با خاصیت تماسی و گوارشی، طیف وسیعی از آفات جونده و مکنده را در بسیاری از محصولات زراعی کنترل می کند.
  • کنترل حشراتی مانند مینوز به دلیل قدرت بالای نفوذ حشره کش درون بافت های گیاهی

موارد و مقدار مصرف: کرم غوزه پنبه به مقدار 2 لیتر در هکتار   دوره کارنس : 14 روز

 

نیکوسولفورون(4% سوسپانسیون روغنی)

 

علفکش انتخابی، سیستمیک و پس رویشی ذرت

موارد مصرف:

علف های هرز باریک برگ ذرت دانه ای به مقدار 2 لیتر در هکتار و در مرحله 2 تا 6 برگی ذرت