آخرین اخبار

محصولات ما

 

کود فرانسوی پروتامینال استیمول روتس

این کود با داشتن عناصر ماکرو و میکرو، نقش تقویتی، محرک زیستی و بهبود دهنده رشد و توسعه ریشه را دارا می باشد.

کود فرانسوی الیگودل ام

مناسب انواع صیفی جات و همچنین ملون، خربزه و هندوانه. جهت پیشگیری از عارضه فیزیولوژیک نکروزه شدن پوست (Rind Necrosisi) در هندوانه و سایر محصولات جالیزی و نیز جهت افزایش کیفیت و کمیت محصولات قابل استفاده می باشد.

 

 

 

بذرهای ذرت گلدن وست (محصول آمریکا)

رقم کوردونا (KORDUNA)

رقم شاخص برای سازگاری و تحمل به گرما و تنش خشکی، سریع خشک و دارای ساقه قوی و مقاوم در برابر باد و خوابیدگی

رقم کنسور (KONSUR)

رقم شاخص برای سازگاری به تنش خشکی و دماهای بالا، دارای سیستم ریشه گسترده و قوی با عملکرد دانه بالا و مناسب جهت کشت در انواع خاک

رقم جتا (JETA)

رقم شاخص برای عملکرد بالای دانه و کیفیت بلال، سریع خشک و مناسب جهت کشت در انواع خاک.