آخرین اخبار

محصولات ما

کود پروتامینال استیمول روتس با داشتن عناصر ماکرو و میکرو، نقش تقویتی، محرک زیستی و بهبود دهنده رشد و توسعه ریشه را دارا می باشد.

کود پروتامینال کلسیم به دلیل داشتن آمینو اسید آزاد منجر به جذب بهتر کلسیم، بالانس فیزیولوژیکی گیاه و تسریع رسیدگی میوه ها می گردد. همچنین توانایی بالا بردن عمر انبار داری محصولات را نیز دارا است.

کود الیگودل ام

برای انواع صیفی جات مانند خیار، فلفل، گوجه فرنگی ، بادمجان و... و همچنین ملون، خربزه و هندوانهقابل استفاده است.

جهت پیشگیری از عارضه فیزیولوژیک نکروزه شدن پوست (Rind Necrosisi) در هندوانه و سایر محصولات جالیزی و نیز جهت افزایش کیفیت و کمیت محصولات قابل استفاده می باشد